Szczepienia na Covid-19 są ogólnoświatowym eksperymentem medycznym!

    Sytuacja w Chorzowie pokazała, jak zamyka się usta medykom informującym swoich pacjentów o tym, że warunkowo dopuszczone, nieprzetestowane do końca, niebezpieczne i niosące ryzyko zmian genetycznych oraz powikłań szczepienia na Covid-19 są eksperymentem medycznym.


https://www.pexels.com/pl-pl/@artempodrez


    Jak czytamy w serwisie onet.pl „Pacjenci, którzy mieli zostać zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca w Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic w Chorzowie otrzymywali do podpisu oświadczenia, że "świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym". W sprawie interweniował Rzecznik Praw Pacjenta [który] uznał taką praktykę za naruszenie zbiorowego prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych i nakazał jej zaniechania. Szef przychodni tłumaczy, że chciał uniknąć roszczeń w razie komplikacji poszczepiennych.”


    Wiem... Z pewnością część z Was pomyślała, że w tej przychodni pracują antyszczepionkowcy, ale mam nadzieję, że dalsza część artykułu da Wam do myślenia.


    Jak czytamy w serwisie badaniaklinicznewpolsce.pl „Eksperymentalne szczepionki, podobnie jak klasyczne leki, są najpierw testowane w badaniach laboratoryjnych oraz na zwierzętach celem wstępnej oceny bezpieczeństwa i immunogenności. (...) Badanie kliniczne szczepionek jest podobnie jak badania leków eksperymentem leczniczym zdefiniowanym w Polsce przez Ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (rozdz. 4) jako „wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. (…) Jeżeli wyniki przeprowadzonych badań są korzystne, przed uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (…) nowa szczepionka musi pomyślnie przejść kilka etapów badań klinicznych na ludziach. Klasycznie, badania kliniczne przeprowadza się w trzech etapach. (…) Każda faza będzie składała się z licznych oddzielnych eksperymentów klinicznych (trial), które mają na celu zgromadzenie dostatecznej ilości danych niezbędnych do przejścia do dalszych etapów i ostatecznie wprowadzenia leku na rynek. (...) Najbardziej obiecujące szczepionki kandydackie przechodzą do fazy III, zaprojektowanej z udziałem 10 000 lub więcej ochotników. Badania fazy III, które mogą trwać do 4 lat, są zaprojektowane w celu zapewnienia wystarczającej ilości danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności by uzyskać akceptację organów rejestrujących i nadzorczych.”


Szczepionki na Covid-19 nie przeszły jeszcze nawet I fazy badań...


    Badanie kliniczne szczepionek jest eksperymentem medycznym, więc szczepienia na Covid-19 to eksperyment medyczny na globalną skalę!


    Szczepionki na covid zostały warunkowo dopuszczone do obrotu, ze względu na sytuację epidemiologiczną. Można o tym poczytać np. na stronie pulsmedycyny.pl


    Na stronie Pfizera znajdziemy informację, że „Szczepionka została dopuszczona do obrotu, do stosowania tymczasowo lub w sytuacji wyjątkowej (…) [i że] uzyskała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Komisji Europejskiej.


Na rządowej stronie dotyczącej szczepień czytamy:

„Warunkowa procedura dotyczy możliwości dopuszczenia do obrotu leków i szczepionek używanych w kontekście pandemii, aby szybko reagować na zagrożenie dla zdrowia publicznego. W każdym przypadku przedstawione wyniki badań dotyczące leku lub szczepionki muszą wskazywać, że korzyści z ich stosowania przeważają nad jakimkolwiek ryzykiem.

W praktyce warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu oznacza, że szczepionki pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane.


Podejrzanie wygląda powyższa informacja, że szczepionki na Covid-19 są już w trzeciej fazie badań, kiedy spojrzymy na oficjalne dane dotyczące przebiegu badań nad nimi: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728

Na tej stronie widzimy informację, że przewiduje się, że badania fazy pierwszej zostaną zakończone około 29 października 2021 r.


Jeśli to nie dało Wam jeszcze do myślenia...


    Ludzie tak spanikowali, że w ogóle im nie przeszkadza, że zostali królikami doświadczalnymi. Ciekawe ile osób się zastanawiało, dlaczego „AstraZeneca otrzymała ochronę przed przyszłymi roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za potencjalne niepożądane działanie szczepionki COVID-19, w większości krajów, z którymi producent zawarł umowy na dostawy wyczekiwanego remedium na pandemię”


    Jeszcze niedawno serwis prawo.pl informal, że „W mediach społecznościowych wrze dyskusja, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne długofalowe skutki uboczne szczepionki przeciwko Covid-19. Lekarze przekonują, że producent, czyli firma farmaceutyczna. Ministerstwo Zdrowia zapewniło Prawo.pl, że państwo - pytanie tylko na jak długo. Prawnicy radzą szukać odpowiedzi w umowach zawartych z producentami. Problem w tym, że tych nie chce ujawnić ani Komisja Europejska, ani polski rząd.”


W związku, że nikt nie chciał ponosić odpowiedzialności za ten eksperyment medyczny na społeczeństwie, to zostało uchwalone rozporządzenie:

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Na podstawie art. 23c ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, zwanego dalej „ubezpieczonym”, za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem, uczestnikowi, o którym mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej „ustawą”, oraz osobie, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, w związku z przeprowadzanym eksperymentem medycznym, które to działanie lub zaniechanie miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

Udostępniajcie dalej!


Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz