Ruch Wolne Wybory jako szansa na normalność w kraju

0
COM

Jeśli należysz do grona ludzi świadomych, że obecna pandemia jest fałszywa i chcesz dołączyć do grona ludzi, którzy są gotowi walczyć o wolność osobistą i wolność Polski, to zachęcam do zainteresowania się ruchem WOLNE WYBORY.
Założycielem ruchu i jego Przewodniczącym jest profesor Uniwersytetu Opolskiego Włodzimierz Korab-Karpowicz. Celem jest stworzenie ogólnopolskiej organizacji, która będzie zdolna stanąć do wyborów i w sposób legalny przejąć w Polsce władzę.


Przytoczę poniżej kilka istotnych informacji, ale zachęcam do zapoznania się ze szczegółami tej inicjatywy na stronie internetowej WOLNYCH WYBORÓW.


Do zasad, które wyznają członkowie tej grupy, zaliczamy:

"

– Działać dla dobra wspólnego, a nie dla własnego.

– Wybierać najlepszych spośród Polek i Polaków, a nie siebie samych.

– Bronić wolności osobistej i suwerenności Polski oraz dbać o polski interes narodowy

"


Na stronie internetowej Wolnych Wyborów znajduje się wezwanie:

"(...) Polska, zamiast być suwerennym państwem coraz wyraźniej znajduje się pod kontrolą obcych interesów, oraz że, pod wpływem kolejnych restrykcji i obostrzeń coraz bardziej tracimy naszą osobistą wolność, należy znaleźć drogę, która ponownie doprowadzi nas DO WOLNOŚCI. Tą drogą jesteśmy my sami. Nikt za nas nic nie zrobi. Musimy stworzyć organizację. Musimy wybrać spośród nas najlepszych ludzi – takich, którzy ze względu na swój charakter, nieugiętość i wiedzę nie ulegną obcym wpływom i będą bronić polskich interesów oraz naszej wolności i suwerenności. Zapraszamy do czynu".


Wśród najbliższych planów, jakie mają Wolne Wybory, są:

"

- Zebrać siłę 20,000 ludzi w grupach i oddziałach w całej Polsce.

- Wybrać przedstawicieli regionalnych oraz ekspertów z różnych dziedzin.

- Stworzyć zespoły ekspertów, platformę medialną oraz zaplecze prawne i prasowe.

"

W dalszych planach jest natomiast:

"

- Wejść do Sejmu i Senatu oraz władz lokalnych i stać się główną siłą w Polsce.

- Zdobyć władzę dla Dobra Wspólnego oraz doprowadzić do pozytywnych zmian w kraju i na świecie.

- Uratować upadającą cywilizacyjnie Europę, ukrócić korupcję i działanie obcych sił antycywilizacyjnych zniewalających ludzkość oraz w oparciu o prawdę, dobro, piękno i miłość budować światową cywilizację dla dobrobytu, postępu i wolności całej ludzkości.

"

Na koniec... Czy przy takim wezwaniu, można nie chcieć stać się częścią Wolnych Wyborów?:

"Drodzy Rodacy ! Kochamy Polskę !

Inicjatywa Wolne Wybory powstała, bo mamy dość nierządu, kłamstw i wymiany pionków!

Jeśli chcesz mieć wpływ na politykę Państwa, która decyduje o Twoim Życiu- zgłoś się do Nas! Szukamy Lwic i Lwów gotowych do walki o Wolną Polskę ! Zgłaszajcie się"


Moim zdaniem, ta inicjatywa może być obecnie najlepszym, legalnym wyjściem z obecnej sytuacji, dlatego zachęcam wszystkich, podobnie myślących ludzi, aby dołączali do ruchu. W tej chwili członkostwo nie wiąże się z żadnymi składkami, a macie szansę pomóc w naprawie Polski.


Aby wyrazić chęć przystąpienia do Stowarzyszenia Wolne Wybory, należy pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ na adres mailowy: info@wolnewybory.org


Szczepienia na COVID-19 to eksperyment medyczny na wystraszonym społeczeństwie

0
COM

W artykule "Szczepienia na Covid-19 są ogólnoświatowym eksperymentem medycznym!" udowodniłem już, dlaczego szczepienia przeciw COVID-19 są eksperymentem medycznym, jednakże cenzorzy internetu szybko na to zareagowali, nieudolnie przekonując, że jest inaczej.Zacznijmy od sytuacji z Chorzowa, w której to Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic dawało klientom chętnym się zaszczepić, oświadczenie do podpisania, że "świadomie biorą udział w eksperymencie medycznym, nastraszony Dyrektor placówki Michał Glogas musiał na 30 dni upublicznić następujące oświadczenie:

"Wykonując obowiązek nałożony przez Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Chmielowiec, informujemy:

Centrum Medycyny Specjalistycznej On Clinic sp. z o.o. przeprasza za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów polegających na informowaniu pacjentów zgłaszających na szczepienie w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 o udziale w eksperymencie medycznym. Podanie pacjentowi jakiejkolwiek szczepionki przeciw COVID-19 dopuszczonej w ramach programu NIE JEST EKSPERYMENTEM MEDYCZNYM. Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z odpowiednimi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Wydanie pozwolenia na ich stosowanie oznacza, iż jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań. Jednocześnie zrzeczenie się przez pacjenta wszelkich roszczeń w związku z wystąpieniem ewentualnych skutków ubocznych po szczepieniu nie wywołuje skutków prawnych (nie obowiązuje)."

Do wystosowania takiego oświadczenia, placówka została zmuszona przez Pana Bartłomieja Chmielowiec, mimo że wcześniejsza informacja o udziale w eksperymencie medycznym była zgodą z przekonaniami dyrektora prawdą. Sam drektor Glogas mówił wcześniej np. "Na stronach producentów szczepionek znalazłem informację, że szczepionki są eksperymentem medycznym, który zakończy się np. w 2022 czy 2023 r.".


Wracając do reakcji na mój poprzedni artykuł, to znany z mydlenia oczu serwis demagog.org.pl postanowił przekazać swoje nieprawdziwe informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19.

Portal ten przekonuje, że dopuszczenie szczepionek przeciwko COVID-19 "nastąpiło (...) po przeprowadzeniu odpowiednich testów, dlatego szczepienia nimi na masową skalę nie można uznać za eksperyment medyczny." Oczywiście w poprzednim artykule udowodniłem, że to nie prawda, a koniec tego artykułu lepiej to wytłumaczy.

Demagog pisze "Eksperyment leczniczy to „wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej”.". Czy tylko mnie zastanawia, czego Ci cenzorzy internetu nie rozumieją?

Wspomniany serwis pisze "Szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 są preparatami przebadanymi zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przyjęcie każdej szczepionki niesie ze sobą ryzyko wystąpienia efektów ubocznych, ale są one znane, a przeciwwskazania są wyszczególnione w ulotkach". Nie mniej jest to kolejne mydlenie oczu, gdyż jak wspominałem w moim poprzednim artykule, szczepionki te zostały warunkowo dopuszczenie ze względu na fałszywą pandemię, nie przeszły one wszystkich badań, a PLANdemia spowodowała możliwość kierowania się nowymi procedurami.

Demagog napisał, że dopuszczone przez Europejską Agencję Leków przez musiały przejść przez trzy fazy badań klinicznych, ale chyba każdy, kto trochę zainteresował się tematem, wie, że szczepionki te najprawdopodobniej nawet nie doszły jeszcze do trzeciej fazy. Dowody na to podawałem w poprzednim artykule, ale pojawią się jeszcze w dalszej części tekstu.

Kolejne mydlenie oczu przez tych cenzorów internetu: "Producenci szczepionek nie są zwolnieni z odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo", bo są odpowiedzialni za: "stałe monitorowanie bezpieczeństwa szczepionek, zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych, aktualizowanie druku informacyjnego, przeprowadzanie badań bezpieczeństwa stosowania i skuteczności, analizę działania swoich produktów w większych populacjach na rynku oraz składanie EMA regularnych sprawozdań na temat bezpieczeństwa i stosunku korzyści do ryzyka". To takie opowiadanie pierdół, żeby tylko ludzie zapomnieli, że np. oczekują roszczeń finansowych za utratę zdrowia po szczepieniu.

Demagog pisze "Szczepionki ratują życie. Nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że szczepionki przyczyniają się do śmierci lub chorób w perspektywie kilku lat od ich przyjęcia. Nic nie wskazuje na to, że szczepionki te w jakikolwiek sposób przyczyniają się do depopulacji lub poważnych chorób". To jest tak śmieszne stwierdzenie, że nawet szkoda tego komentować.

Udostępniajcie. Niech wszyscy wiedzą. 


Portal Rzeczpospolita w swoim artykule "Szczepienia na Covid-19 nieobjęte ubezpieczeniami. Są traktowane jako eksperyment medyczny" przytacza wypowiedzi Kajetana Komar-Komarowskiego, radcy prawnego przy Zespole Kryzysowym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który stwierdza, że "Nie ma wątpliwości, że zgodnie z polskim prawem szczepienia określonymi produktami dopuszczonymi nawet warunkowo do obrotu mają charakter eksperymentu medycznego, który musiałby być ubezpieczony w ramach działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze" oraz informuje, że "rząd zapowiada powstanie funduszu kompensacyjnego szczepień ochronnych, z którego wypłacane będą świadczenia dla osób poszkodowanych w wyniku niepożądanych odczynów poszczepiennych zapisanych w charakterystyce produktu leczniczego".

Swoją opinię dla RZECZPOSPOLITEJ wyraziła również radca prawny Jolanta Budzowska. Potwierdza w niej, że "szczepionki przeciwko Covid-19 mają warunkową rejestrację zarówno europejskiego, jak i polskiego urzędu rejestracji leków, gdyż pozostają cały czas w trzeciej fazie badań klinicznych oraz są dodatkowo badane i monitorowane. W myśl definicji ustawowej, ich podawanie jest więc eksperymentem medycznym".

KOLEJNE DOWODY


Jakby komuś nie wystarczało to co przytoczyłem do tej pory oraz zamieściłem w moim artykule "Szczepienia na Covid-19 są ogólnoświatowym eksperymentem medycznym!" przytaczam informacje, którymi podzielił się ruch Wolne Wybory z profesorem Włodzimierzem Korab-Karpowiczem na czele. Poniżej pozwolę sobie przytoczyć zawartość całego dokumentu, który ma za zadanie udowodnić, że szczepienia na COVID-19 są eksperymentem medycznym:"

I. Szczepienia na COVID – 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień są eksperymentami medycznymi (leczniczym) z poniżej wskazanych przyczyn:

1. Na wniosek Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1043 w spr. Prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie (dalej GMO) lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia Covid – 19. Rozporządzenie to zawiesiło liczne przepisy regulujące kwestię stosowania organizmów GMO.

2. Zawieszenie w/w przepisów pozwoliło producentom szczepionki zrezygnować min.: z konieczności przedłożenia:

- planu monitorowania wpływu organizmów GMO na zdrowie ludzkie,

- oceny ryzyka związanego z uwolnieniem organizmów GMO,

- przedstawienia informacji dotyczącej wykorzystanych organizmów GMO,

- informacji na temat wzajemnego oddziaływania GMO na środowisko do którego są one wpuszczone (organizm ludzki).

3. Preparat został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r. z możliwością przedłużenia wskazanego okresu.

4. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r. (punkt 4.4 Aneksu I Ulotki informacyjnej o produkcie). Powyższe informacje nie znalazły się w Ulotce dla Pacjenta.

5. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym – producent ma przedłożyć raport do grudnia 2023 r.

6. Nie został zbadany pod kątem interakcji z innymi lekami.

7. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta – pełna charakterystyka ma nastąpić do lipca 2021 r. Do grudnia 2023 r. ma być określona skuteczność szczepionki oraz bezpieczeństwo jej stosowania.

8. producenci szczepionek zostali całkowicie zwolnieni z odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne skutki uboczne przyjęcia szczepionki na COVID – 19.(artykuł w linku s) ).

9. Na stronie 4 Narodowego Programu szczepień można przeczytać, cyt.: „Zjawisko zakażeń spowodowanych wirusem SARS-COV 2 oraz skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw niemu są coraz lepiej poznane , ale ta wiedza wciąż ewoluuje”.


II. Definicja eksperymentu medycznego leczniczego, ubezpieczenie OC

Art. 21. Ust. o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty [Eksperyment medyczny, leczniczy, badawczy]

1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.

2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.

Eksperyment leczniczy jest prowadzony w ramach Narodowego Programu szczepień na ludziach zdrowych pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Placówka wykonująca eksperyment leczniczy musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny, (Dz.U.2020.2412 z dnia 2020.12.30).

W przywołanym Rozporządzeniu zgodnie z treścią § 2 ust. 2 pkt 3) ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w skutek eksperymentu medycznego bez uzyskania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej albo Odwoławczej Komisji Bioetycznej lub wbrew jej warunkom. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej opinii, dlatego też ewentualnej rekompensaty pieniężnej za skutki uboczne NIE będzie można dochodzić od ubezpieczyciela.

III. Prawa i możliwości działania

Art. 39. Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483, Zasada wolności od eksperymentów cyt.: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.

Art. 25. ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza [Zgoda uczestnika na eksperyment medyczny; udział małoletniego i osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej]

1. Eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzyskaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe, w przypadku, jeżeli nie chcecie się szczepić, warto skorzystać ze sprzeciwu – link u). Jeżeli pracodawca Was przymusza, również możecie wysłać pismo – link v). Natomiast Wniosek o udzielenie informacji publicznej warto rozesłać do punktów szczepień w Waszych miastach aby sprawdzić wiedzę/podnieść świadomość w czym uczestniczą - link t).

W linkach: t, u oraz v znajdują się 3 pisma:

- Sprzeciw/brak zgody na eksperyment medyczny,

- Wniosek o udzielenie informacji publicznej,

- Pismo do Pracodawcy, w przypadku ogłoszenia planu szczepień w zakładzie wraz ze sprzeciwem na poddaniu się eksperymentowi medycznemu.


W przypadku narodowego programu szczepień art. 36 ust. o chorobach zakaźnych możliwość przymusu bezpośredniego nie może mieć zastosowania, bo to jest eksperyment medyczny, a nie szczepienie ochronne.

IV. Odpowiedzialność i możliwość dochodzenia odszkodowania.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów ustawy o zawodzie lekarza art. 25 ust. 1 oraz art. 23a w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

W wymienionych przepisach ustawodawca w zależności od określonego stanu faktycznego przewidział min. karę pozbawienia wolności (od 2 lat do dożywotniego pozbawienia wolności jeśli skutkiem byłaby śmierć człowieka).

Warty uwagi jest również art. 58 ustawy o zawodzie lekarza, ze szczególnym uwzględnieniem ustępu 4, cyt: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż tzw.: „klauzula dobrego samarytanina” zawarta w art. 24 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. O przeciwdziałaniu COVID###19, (DZ.U. 2020 r., poz. 2112), w żadnym stopniu nie obejmuje lekarzy ochroną w ramach udziału w Narodowym Programie Szczepień na COVID – 19, którą wyłącza jedynie odpowiedzialność karną w ściśle określonych warunkach i odnosi się wyłącznie do rozpoznawania i leczenia COVID – 19, a nie do działań profilaktycznych, jakim jest aplikacja szczepionki ochronnej.

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego, art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.


😊


Filmy:

wRealu24 https://www.youtube.com/watch?v=-3wIdBqU2O0&t=381s

Rebel24 https://www.facebook.com/PortalRebel24/videos/1918875838276934

ToSięSamoKomentuje Grzegorz Płaczek https://www.facebook.com/tosiesamokomentuje/videos/2535546593237361

(u Grzesia powiedziałam najwięcej 😉)

Linki

a) Komisja Europejska – Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko Covid – 19

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245

b) Przepisy regulujące kwestie związane z organizmami genetycznie modyfikowanymi GMO:

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_18/dir_2001_18_pl.pdf

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0041&from=EN

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32004R0726

4. https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_pl.pdf

e) warunkowe i tymczasowe dopuszczenie szczepionki – warunki

https://ec.europa.eu/poland/news/210106_moderna_pl

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_2390

f) Ulotka informacyjna szczepionki BioNTech i Pfizer str. 4 – 10 – opublikowana na stronie KE

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
g) Charakterystyka produktu leczniczego, str. 18 - 19

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf

h) Świadoma zgoda na eksperyment medyczny - Poradnik

https://www.researchgate.net/publication/292139448_Swiadoma_zgoda_na_udzial_w_eksperymencie_medycznym_Poradnik_dla_badacza_Informed_consent_for_medical_research_Handbook_for_researchers

i) Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000514


j) Ustawa o prawach pacjenta

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000849
k) Narodowy program szczepień przeciwko Covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

oraz plik file:///C:/Users/katar/AppData/Local/Temp/NarodowyProgramSzczepien%CC%81.pdf


l) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem.pdf


m) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002412


n) Rozporządzenie Ministra Finansów min. W sprawie szczepień

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000091/O/D20210091.pdf


o) film fragment wywiadu z Prof. Sir John Bell, w materii skutków „ubocznych” 1 h, 8 min filmu https://youtu.be/HNHFpLu1gBY


p) Kim jest Prof. Sir John Bell https://www.scotsman.com/health/coronavirus/sir-john-bell-who-regius-professor-and-member-government-vaccine-taskforce-and-why-does-he-think-life-will-be-normal-spring-3031650


q) Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/


r) Fragment komentarza: Odpowiedzialność Karna Damian Wąsik, PrPr 2019, Nr 10 (Legalis.pl)


s) Zwolnienie producenta z odpowiedzialności:

https://www.prawo.pl/zdrowie/kto-ponosi-odpowiedzialnosc-za-skutki-uboczne-szczepionki,505505.html?fbclid=IwAR1SCFvoSJNrTiTLZr3qguPg6MsAwvAsUgaq43kj6V1y3u5pT5tMtg-DJdk


t) Wniosek o udzielenie informacji publicznej do punktów szczepień,

u) Sprzeciw przeciwko wykonywaniu eksperymentu medycznego do Ministerstwa Zdrowia, Pracodawcy, Dowódcy jednostki,

v) Pismo zapytanie do Pracodawców,

w) Opinia prawna anonimowa."

Udostępniajcie. Niech wszyscy wiedzą. 


Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

Niedzielski "odpowiedział" na pytania naukowców i lekarzy w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2

0
COM

W piątek 07.05.21 autorzy listu otwartego do Ministra Zdrowia otrzymali "odpowiedź" na zadane, ważne dla wszystkich ludzi pytania. Jak można było się spodziewać, Polacy zostali po raz kolejny zlekceważeni.


Projekt na podstawie obrazów:  Alexandra_Koch z Pixabay oraz  Clker-Free-Vector-Images z Pixabay 


W odpowiedzi czytamy, że "nie wszystko to, o co wnioskodawcy zwracają się do organów władzy publicznej stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W tym miejscu należy podkreślić, że choć postawione pytania związane są z realizowaniem Narodowego Programu Sczepień przeciw COVID-19, to przedstawione w nich zagadnienia dotyczą kwestii medycznych, które nie mieszczą się w pojęciu informacji publicznej. Ponadto zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, informacje dotyczące polityki szczepień ochronnych, czy ochrony zdrowia nie są uważane za informację publiczną w rozumieniu ustawy, skutkiem czego organ nie jest zobowiązany do ich udzielenia."

Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, poinformował, że "w odpowiedzi na zagrożenia zdrowia publicznego, takie jak obecna pandemia, UE dysponuje specjalnym narzędziem regulacyjnym, umożliwiającym szybkie udostępnianie leków do stosowania w sytuacjach zagrożenia. Procedura warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby w przypadku takich sytuacji zagrożenia można było jak najszybciej wydawać pozwolenia na dopuszczenie do obrotu..."

Aleksandra Reszelska naczelnik departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, poinformowała również, że "Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi wydaje pozytywne zalecenie tylko wtedy, gdy dowody w sposób przekonujący wskazują, że korzyści płynące ze szczepień są większe niż jakiekolwiek ryzyko związane ze szczepionką". To według Pani Reszelskiej wystarcza, by uznać, że takie pozwolenie na stosowanie szczepionki przeciw COVID-19 potwierdza jej skuteczność, jakość i bezpieczeństwo stosowania...

Na szczęście Ministerstwo Zdrowia informuje, że Szczepienie na COVID-19 jest dobrowolne i nie ma charakteru obowiązkowego.


Przypomnę, że autorzy listu pytali Niedzielskiego o:

1. Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne?

2. Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew-mózg?

3. Dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej (vaccine–induced immune thrombotic thrombocytopenia)?


Widzicie gdzieś odpowiedź na te pytania? Ja nie. Jestem przekonany, że Covidianie na pewno znajdą jakieś wytłumaczenie, dlaczego Adaś Niedzielski ukrywa informacje o niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniem na COVID-19.

Przy okazji napomknę, że Pan dr Martyka, który od początku wypowiada się niewygodnie na temat fałszywej pandemii, został usunięty z plebiscytu „Osobowość Roku 2020”. W decyzji czytamy, że powodem były „ważne przyczyny społeczne”.

Całą odpowiedź Ministerstwa możecie przeczytać TUTAJ


Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

Jak dbać o serce? Jak zapobiegać chorobom serca?

0
COM

Zwykle dopiero poszukujemy odpowiedzi na tytułowe pytanie, dopiero wtedy, jak zacznie nam coś doskwierać, a szkoda, bo większość z nas jest w stanie uchronić się zarówno przed problemami z sercem, jak i innymi chorobami cywilizacyjnymi.


Ludzie zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com


Niestety nie mamy większego wpływu na predyspozycje genetyczne lub wady wrodzone serca, ale każde z nas ma możliwość (choćby starać się) prowadzić zdrowy tryb życia. Pamiętaj, że większość ograniczeń leży w Twojej głowie i to od Ciebie zależy, w jakim stopniu o siebie zadbasz.


Co możesz zrobić dla siebie i swojego serca?


 1. Dbaj o aktywność fizyczną – powinna być regularna i dostosowana do Twoich możliwości. Najlepiej by było to co najmniej 30 minut treningu przez 5 razy w tygodniu.

 2. Ogranicz stres – najbardziej niekorzystny jest ten długotrwały. Postaraj się zwolnić tempo życia i zmienić do niego podejście.

 3. Wysypiaj się – zdrowy sen jest niezwykle ważny. Pozwala on zregenerować zarówno ciało, jak i umysł. Zła jakość snu lub jego notoryczny niedostatek sprzyja wielu chorobom.

 4. Rzuć palenie – zwiększa ono ciśnienie tętnicze, przyspiesza akcję serca, zaburza właściwy obieg krwi w organizmie.

 5. Utrzymuj prawidłową wagę – nadwaga jest ściśle związana z większym ryzykiem nadciśnienia, cukrzycy, wysokim poziomem złego cholesterolu, choroby wieńcowej, miażdżycy, udarów, zawału serca.

 6. Zrezygnuj z rafinowanego cukru – podnosi ciśnienie i jest jedną z głównych przyczyn wszystkich chorób cywilizacyjnych.

 7. Zrezygnuj z nasyconych tłuszczy – znacznie zwiększają m.in. ryzyko choroby wieńcowej.

 8. Zrezygnuj z soli – powoduje nadciśnienie, sprzyja powstawaniu choroby wieńcowej.

 9. Dbaj by w Twojej diecie były - owoce, warzywa, ryby, orzechy, produkty zawierające tłuszcze nienasycone, witaminę A, witaminę C, witaminę E, witaminę B6, selen, cynk, mangan, magnez, wapń, potas, krzem. Niedobory kwasu foliowego znajdującego się w owocach i warzywach mogą zwiększać ryzyko miażdżycy, a np. kwasy omega-3 znajdujące się w rybach morskich, mają właściwości przeciwzakrzepowe.

 10. Uprawiaj seks – obniża poziom stresu, zwiększa naszą odporność organizmu, chroni przed depresją i pomaga zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

 11. Alkohol... - nie nadużywaj go, ale wiedz, że spożycie od czasu do czasu lampki czerwonego wina wspomaga układ krwionośny.

 12. Śmiej się – żartuj, rób to co sprawia Ci radość. Zmniejsza to poziom stresu i zwiększa Twoją odporność.

 13. Pij co najmniej 2 l wody dziennie – dzięki niej organizm może usuwać zbędne, szkodliwe substancje i toksyny.Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

Jak skutecznie poradzić sobie z nadciśnieniem tętniczym?

0
COM
Wystarczy, że zdecydujesz się na radykalną zmianę nawyków. Zmienisz swój sposób żywienia, a także zadbasz o regularną aktywność fizyczną, która jest jednym z naturalnych leków na nadciśnienie tętnicze.Skąd to nadciśnienie?

Lekarze są zgodni, że ponad 90% zdiagnozowanych przypadków nadciśnienia nie ma żadnej przyczyny ze strony organizmu, a jest efektem niezdrowego stylu życia i czynników genetycznych. Oznacza to, że, o ile nie mamy wpływu na nasze geny, to większość osób borykających się z problemem nadciśnienia, jest w stanie co najmniej "mieć je pod kontrolą", dzięki zmianie codziennych nawyków. Do czynników ryzyka możemy zaliczyć nadwagę, otyłość (zwłaszcza brzuszną – typu męskiego), brak lub zbyt małą i nieregularnie prowadzoną aktywność fizyczną, przyjmowanie doustnej antykoncepcji przez kobiety, leki/suplementy zawierające sterydy, leki na katar i przeziębienie z pseudoefedryną lub fenylefryną w składzie, krople na katar ksylometazoliną czy oksymetazoliną, choroby nadciśnieniowe w rodzinie itd.

Do rzadszych przyczyn (wtórnych) możemy zaliczyć m.in. bezdech senny obturacyjny, choroby tętnic nerkowych, zespół Cushinga, zespół Conna, schorzenia w obrębie układu moczowego, zatrucie ołowiem, guz mózgu, zapalenie opon mózgowych.


Jakie jest prawidłowe ciśnienie?

Przyjmuje się, że:

- prawidłowe ciśnienie tętnicze to 120-129 / 80-84

- prawidłowe, ale wysokie wynosi 130-139 / 85-89Sygnały organizmu, które mogą sugerować pojawiający się problem nadciśnienia:

- częste bóle głowy (po przebudzeniu i w nocy) w rejonie potylicy (tył głowy),

- mroczki przed oczami, kolorowe plamki

- zaburzenia widzenia

- zawroty głowy, omdlenia

- krwotoki z nosa (po przebudzeniu lub wysiłku fizycznym)

- szumy w uszach, nawet w zamkniętych wyciszonych pomieszczeniach

- uczucie pulsowania, ból w skroniach

- odczuwanie mocnego bicia serca, dyskomfort w klatce piersiowej

- drżenie rąk

- uczucie przewlekłego zmęczeniaJakie zmiany należałoby wprowadzić w życie, aby mieć swoje ciśnienie pod kontrolą?

Dieta:

- ograniczenie spożycia soli do pół łyżeczki dziennie, włączając sól zawartą w gotowych produktach. Warto zacząć od zaprzestania używania soli do gotowania i przyprawiania jedzenia

- ograniczenia spożycia tłuszczów nasyconych (masło, śmietana, tłuste mięsa i tłuste sery) i tłuszczów trans (masło, produkty cukiernicze, potrawy smażone na głębokim oleju i fast-foody).

- regularne spożycie kwasów omega-3, które można znaleźć w rybach morskich - łososiu, makreli, sardynkach, tuńczyku, pstrągu, dorszu, halibucie, śledziu, olejach - oliwie z oliwek, oleju lnianym, rzepakowym, czy roślinnych margarynach do smarowania.

- spożywać witaminy antyoksydacyjne (A, C i E), których jest dużo w warzywach i owocach (m.in. kapusta, kalarepa, papryka, pomidory, marchew, dynia, cykoria, sałata, morele), olejach roślinnych, wątróbce, rybach, serach.

- każdego dnia zjadać co najmniej 0,5 kg warzyw

- jeść produkty bogate w potas (banany, pomidory, arbuzy, buraki, ziemniaki, suszone śliwki, szpinak, fasola)

- regularnie spożycie czosnku

- spożywanie produktów zawierających magnez: ciemne kasze i makarony pełnoziarniste, otręby, orzechy

- spożywanie soku z aronii, który zmniejsza częstotliwość pracy serca i obniża ciśnienie krwi.

- picie profilaktycznie 2 razy dziennie naparów z ziół pomagających naturalnie obniżać ciśnienie krwi: lipa, dziurawiec, głóg, wyciąg z szyszek chmielu, herbata hibiskusa, melisa, jemioła, perz, ruta, serdecznik.Nałogi:

- rzucenie palenia papierosów

- ograniczenie spożycia alkoholu (najlepiej zaprzestanie)

- kawa... Spożywana rzadko, podnosi ciśnienie, ale u osób regularnie ją pijących, rozwija się tolerancja na kofeinę, co nie wywiera już wpływu na ciśnienie tętnicze.Rutyna:

- regularna aktywność fizyczna ma niezwykle pozytywny wpływ na krążenie

- ograniczenie stresu, zwiększenie relaksu

- dystansowanie się od pracy

- zawsze należy dokładnie czytać etykiety produktów i wybierać tylko te, które nie zawierają soliCo może szybko i doraźnie pomóc przy wysokim ciśnieniu?

- przyjęcie pozycji leżącej
- uchylenie okna

- wypicie szklanki wody z cytryną

- uspokojenie oddechu

- skorzystanie z metody pochodzącej z medycyny chińskiej, która polega na znalezieniu na twarzy odpowiednich linii po obu stronach głowy, które należy delikatnie masować. Pierwsza z nich, która zaczyna się poniżej płatka ucha i prowadzi w dół do szyi. Drugą, która znajduje się na wysokości płatka ucha, masujemy ruchami okrężnymi w kierunku nosa. Ćwiczenie należy wykonywać przez 5 minut.

- akupresura punktów zlokalizowanych m.in. na szyi, stopie, dłoni, przedramieniu, czy środku głowy (poszukaj w sieci)Nieco mądrości:

- serce jest mięśniem, który wymaga regularnego treningu, by było wydolne i silne

- każdy powinien dostosować wysiłek fizyczny do własnych możliwości. Polecane są: szybki marsz, nordic walking, bieganie, pływanie, jazda na rowerze, chodzenie na stepperze, aerobik, ale osoby z poważniejszymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi i bardzo niskiej wydolności powinny przyzwyczajać organizm stopniowo np. od spacerów lub tai chi. Osoba, która do tej pory niewiele się ruszała, nie powinna rzucać się zbyt szybko na intensywne treningi, bo nagły wzrost ciśnienia tętniczego może skończyć się zawałem

- z kardiologicznego punktu widzenia niewskazane są wysiłki statyczne i izometryczne, takie jak na przykład podnoszenie ciężarów, które nie wpływa na zwiększenie wydolności serca, a może powodować jego przerost

- kardiolodzy polecają, by ćwiczyć minimum 3 razy w tygodniu, przez nie mniej niż 30 min, a intensywność treningu powinna być tak dopasowana, by przyśpieszać tętno do 130 uderzeń na minutę

- hormony stresu działają na układ krążenia, przyspieszając rytm serca, podnosząc ciśnienie krwi i zwężając naczynia krwionośne. Im więcej stresów przeżywamy, tym bardziej nasze serce i naczynia są obciążone

- wysiłek fizyczny powoduje, że nasze ciśnienie początkowo rośnie, jednak po kilku minutach organizm zaczyna przystosowywać się do nowych warunków, dzięki czemu puls normuje się na pewnym poziomie

- regularny trening z określoną intensywnością, sprawia, że nasze ciało adaptuje się i na co dzień nasze tętno spoczynkowe będzie się niższe, niż wtedy kiedy się zaniedbywaliśmy, a wydolność organizmu będzie znacznie większa

- trening, w którym się pocimy, wpływa bardzo korzystnie na nadciśnienie, gdyż wraz z utratą wody, organizm pozbywa się soli

- aktywność fizyczna redukuje hormony stresu i zwiększa ilość hormonów szczęścia, dzięki czemu czujemy się odprężeni i zadowoleni

- aktywność fizyczna uznawana jest za formę niefarmakologicznego leczenia, do którego można zaliczyć również redukcję masy ciała i obwodu pasa

- zmniejszenie wagi o 10 kg pozwala na "trwałe" zmniejszenie ciśnienia skurczowego czasem nawet o 20 mmHg

- warto sugerować się tym, że jeśli w trakcie wysiłku możemy swobodnie rozmawiać, to oznacza, że intensywność ćwiczeń jest optymalna dla serca

- jeśli nie wiecie, czy macie już nadwagę, czy nie, to warto monitorować swoje BMI (wskaźnik masy ciała), które nie powinno przekraczać 25.

- przyjmuje się, że 75% spożywanej przez nas soli dostaje się do organizmu w postaci ukrytej w przetworzonej żywności. Jest też tam, gdzie byśmy się jej nie spodziewali – chleb, płatki śniadaniowe. Sól zatrzymuje wodę w organizmie i obciąża serce, gdyż zmusza je do pompowania większej ilości krwi.Suplementy, które mogą pomóc, ale też i wchodzić w interakcje z niektórymi lekami na nadciśnienie:

- L-arginina i cytrulina, które rozszerzają naczynia krwionośne

- Koenzym Q10 (100-300 mg)

- Kwasy omega-3 jak EPA i DHA

- L-teanina, która wspiera układ nerwowyJeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)

Czy Covid-19 wywołany koronawirusem SARS-COV-2 jest chorobą zakaźną?

0
COM

Wśród znacznej grupy, zdających sobie sprawę z fałszywej pandemii ludzi, panuje błędne przekonanie, że Covid-19 nie jest chorobą zakaźną i nigdy nie został wpisany na listę chorób zakaźnych. Ostatnio przedstawiłem dowody na to, że Koronawirus SARS-COV-2 został wyizolowany, a dzisiaj udowodnię, że Covid-19 od początku traktowany jest jako choroba zakaźna.


Sztandar zdjęcie utworzone przez tawatchai07 - pl.freepik.com


Skąd się wzięło przekonanie, że Covid-19 nie jest chorobą zakaźną i nie ma jej na liście chorób zakaźnych?


Przede wszystkim stąd, że do dziś, niektóre strony, które powinny być źródłem wiarygodnych informacji, nie były aktualizowane od kilku lat. Część witryn z pierwszych pozycji wyszukiwania przedstawia listy chorób zakaźnych jeszcze z 2018r. Oczywistym powinno być, że jeśli opieramy się na źródłach jeszcze sprzed PLANdemii, to nie znajdziemy w nich choroby COVID-19. Osobiście uważam, że do tej dezinformacji przyczyniły się wszystkie serwisy, które nie zaktualizowały swoich stron. Bardzo niezrozumiałym jest fakt, że Sanepid, który już kilkukrotnie tłumaczył się z tej sytuacji i wyjaśniał, że podstawą, w kontekście uznania COVID-19 za chorobę zakaźną nie jest ich witryna, a rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r., do dziś nie zaktualizował informacji.


Dowody na to, że Covid-19 jest chorobą zakaźną:


Ministerstwo zdrowia już 27 lutego 2020 wydało rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w którym to:
"§ 1. Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi."


Odpowiedź Ministerstwa zdrowia do Pani Zofii Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 kwietnia 2020 zawiera informację, że "zgodnie z obowiązującymi

przepisami Covid 19 jest chorobą zakaźną".


Covid-19 znajduje się na liście chorób zakaźnych podlegających obowiązkowej hospitalizacji w rozporządzeniu ministra zdrowia "z dnia 6 kwietnia 2020 r w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego".


Popularna encyklopedia sieciowa Wikipedia podaje Covid-19 na "Liście chorób zakaźnych według przynależności systematycznej".


Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH od początku w swoich sprawozdaniach przedstawia Covid-19 jako chorobę zakaźną. Tutaj bardzo wczesny dokument "Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 15 kwietnia 2020 r.

oraz w porównywalnym okresie 2019 r".


Wydawca czasopism i książek medycznych Termedia już 09.03.2020 informował, że "Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 objęto przepisami o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych - wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji."


Aktualnych aktów prawnych możecie szukać w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.


Jeśli spodobał Ci się artykuł i masz ochotę docenić moją pracę, możesz "rzucić mi piątaka", klikając przycisk "Postaw kawę" poniżej:

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Każda kwota ma znaczenie ;)